คณะทำงานฝ่ายจัดเครื่องเสียง และวิทยุสื่อสาร ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับการซ้อมใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณี และเกิดความชำนาญโดยพร้อมเพรียงกันในการประกอบพระราชพิธี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง