คณะทำงานฝ่ายจัดเครื่องเสียง และวิทยุสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียง พิธีซ้อมใหญ่ของเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง