นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เพื่อตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมงานกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖