เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ณ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566