กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566