วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร