วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) เสวนา “เปิดดาวดวงใหม่ ผลไม้แปลงใหญ่ โกอินเตอร์”

พร้อมเปิดนโยบายและแนวทางการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เสวนาถึงทิศทางการส่งเสริมผลไม้เกษตรแปลงใหญ่ การส่งออก การปรับตัวและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตเพื่อรองรับทิศทางการตลาด ภายในงานได้จัดบูธสินค้าทางการเกษตรเพื่อการส่งออก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามาชม มาชิม และพูดคุยเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ของผลไม้ส่งออกแต่ละชนิด ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์