วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร