แอปพลิเคชัน DOAE Smart Connect เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ข่าวสาร/กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมและข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สามารถดาวน์โหลดติดตั้งการใช้งานได้ที่ Google play