1. คำถาม : การใช้รหัสสี ใช้อย่างไร

คำตอบ : แนวทางการนำรหัสสีไปใช้กับสิ่งก่อสร้างและสื่ออื่น ๆ กำหนดให้ใช้สีหลัก สีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สีรอง สีส้ม ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 20

ตัวอย่าง


2. คำถาม : ตัวอย่างการใช้รหัสสีในกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์

คำตอบ : ป้ายชื่อ สายคล้องคอ , โลโก้แอปพลิเคชัน DOAE SMART CONNECT , สติ๊กเกอร์ , สื่อประชาสัมพันธ์ , แบบเสื้อ , สีของอาคาร

 

 


 

3. คำถาม : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางใด

คำตอบ : ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext/