1. ไฟล์ .doc สำหรับจัดทำใน microsoft word คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่าง

 


2. ไฟล์ .png สำหรับจัดทำ แบบไม่มี Background คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่าง


3. ไฟล์ .png สำหรับจัดทำ แบบมี Background คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่าง