วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานเลขานุการกรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก