วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขานุการกรมพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทำความสะอาดสถานที่ และทาสีฟุตบาทใหม่ ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร