ขอแสดงความยินดีกับ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเข้ารับเข็มพระพิรุณทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่18 ซึ่งมอบให้แก่นิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์