วันที่ 13 กันยายน 2562  นางสาวสุกัญญา  พัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งมอบหนังสือ วารสาร  และแผ่นพับของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 263 เล่ม/แผ่น ให้กับห้องสมุดโรงเรียนจิตอาสา ณ กองอำนวยการฝึกจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” ถนนวิภาวดี พญาไท กรุงเทพมหานคร