วันที่ 16 กันยายน สำนักงานเลขานุการ จัดการประชุมเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 52 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร