กำหนดการวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร