นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ในวาระการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบให้นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยนายชอบ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก และวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส