วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ในประเด็น โรคใบด่างมันสำปะหลัง มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร การป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ในประเด็นอื่นๆ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกตรและสหกรณ์ 112