กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับจากฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยราชการ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตร และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

         ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” หนึ่งในตัวช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร หรือสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด ซึ่งในแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” จะบอกถึงสถานที่ กิจกรรม เส้นทาง และฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เพื่อให้คุณวางแผนและท่องเที่ยวได้อย่างสนุก และราบรื่นตลอดการเดินทาง กว่า 250 แห่ง ทั่วประเทศ

สำหรับ Google Play Store
สำหรับ App Store

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ไม่ต้องการติดตั้งบนมือถือ สามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็ปไซต์ https://agrotourismapp.doae.go.th/ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน