วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในอาคาร 1-7 กรมส่งเสริมการเกษตร