วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานแถลงข่าว “New Gen Hug บ้านเกิด” รายการเกษตรรูปแบบใหม่ Reality โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ให้เกียรติเปิดงาน โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่อง One 31)

โครงการ ”New Gen Hug บ้านเกิด” เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสานกับการใช้วิทยาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งเป็นประเภทเดี่ยว และกลุ่ม ทั้งประเภทนําเสนอแนวคิด (BAAC The Idea) และประเภทต้นแบบการทําธุรกิจ (BAAC The Idol)

ทั้งนี้ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2563 ทาง https://www.newgenhugbaankerd.com/