ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฏาคม จะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ถึงแม้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักทางภาคเหนือ แต่การกระจายตัวไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดว่าตั้งแต่วันนี้ ถึงกลางเดือนก.ค.นี้ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศยังคงมีฝนน้อย และมีสภาวะฝนทิ้งช่วง เกิดขึ้นได้บางจุดบางพื้นที่ การกระจายตัวของฝน ลดน้อยลงและบางพื้นที่แทบไม่มีฝนตก ส่งผลให้ในช่วงนี้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการ เกษตร การอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศ จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และกักเก็บน้ำไว้ใช้ต่อไปด้วย


สำหรับศัตรูพืชสำคัญ ที่ต้องระวังในช่วงเดือนกรกฎาคม ได้แก่

ภาคเหนือ

กาแฟ ระวัง มอดเจาะผลกาแฟ โรคราสนิม
ลำไย ระวัง หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย ผีเสื้อมวนหวาน โรคราดำ

ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะฝัก

ภาคกลาง และภาคตะวันตก

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอข้าว แมลงบั่ว โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง

อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย แมลงนูนหลวง โรคใบขาว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอข้าว โรคไหม้ข้าว

มันสำปะหลัง ระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ โรคโคนเน่าหัวเน่า และโรคใบด่าง

ภาคตะวันออก

มันสำปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคใบด่าง และโรคหัวเน่าโคนเน่า

ไม้ผล ระวัง โรครากเน่าโคนเน่า เพลี้ยไฟ

ภาคใต้

ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า

มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด

ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรครากขาว

ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนหัวดำ ด้วงแรด โรคทะลายเน่า

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

พบการระบาดติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลสภาพอากาศ : กรมอุตุนิยมวิทยา