ประมวลภาพกิจกรรมการออกให้บริการสื่อของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี

โดยในงานนี้ทางศูนย์ ฯ ได้ให้บริการเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับด้านการเกษตร จำนวน 72 รายการ รวมจำนวน 16,325 เล่ม/แผ่น จำนวนผู้มารับบริการที่ลงทะเบียน 1,337 ราย