วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์