วันที่ 30 กันยายน 2563 เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึก แสดงมุทิตาจิตแก่นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ