วันที่ 30 กันยายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร