วันที่ 2 พฤจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกันแพ็คเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ณ อาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร