กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว