วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ดำเนินการประดับตกแต่งผ้าสีเหลือง-ขาวตามอาคารต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร