กรมส่งเสริมการเกษตร ยินดีต้อนรับ นายขจร เราประเสริฐ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร