วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. กรมปศุสัตว์ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร