กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการ “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจช่วยคนไทยยามยากในยุควิกฤตไวรัสโควิด -19”

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านนำอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค มาวางใน “ตู้ปันสุข กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ประตูใหญ่ฝั่งถนนพหลโยธิน กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) และผู้ยากไร้มาหยิบไปใช้ได้ ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด จะเข้าสู่สภาวะปกติ

#หยิบไปแต่พอดีถ้ามีก็แบ่งปัน#ตู้ปันสุข