วันที่ 28 กันยายน 2564 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น.