ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

งานกีฬาทุ่งบางเขนเกมส์ ครั้งที่ 1

สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่ววมกิจกรรมกีฬาทุ่งบางเขนเกมส์ ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรม อาทิ เดินขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ …

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ …

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ …