** สั่งซื้อป้ายชื่อคล้องคอ ได้ที่ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 0 2579 3801 ในวันและเวลาราชการ หรือ INBOX  เฟซบุ๊ก ร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร คลิก หรือที่หมายเลข 0-2579 5517  

หนังสือเวียน : เรื่อง โครงการสื่อสารภายในองค์กรปีงบประมาณ 2562 และเอกสารแนบ (คลิก)