นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม และศาลพระภูมิ กิจกรรมปลูกต้นไม้ พิธีแสดงความเคารพศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ในการนี้ นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566