เลขานุการกรม ร่วมวางแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 81 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์