วันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด มอบกรวยจราจรให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน โดยมี นายสุรศักดิ์ คำแท้ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและอาคารสถานที่ เป็นผู้รับมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร