1. คำถาม : การติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ราชการ ต้องติดที่ใด

คำตอบ : ตำแหน่งที่ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ราชการ ให้ติดที่ท้ายรถด้านหลัง มุมล่างขวาล่าง


2. คำถาม : การติดสติ๊กเกอร์อาคาร ต้องติดที่ใด

คำตอบ : สามารถติดได้ที่หน้าประตูอาคารสำนักงาน หรือตำแหน่งที่เหมาะสม


3. คำถาม : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางใด

คำตอบ : ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext/