วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับเว็บไซต์ข่าวเกษตรก้าวไกล และเกษตรว้อยซ์ เนื่องในโอกาสเปิดตัวโครงการเกษตรคือประเทศไทย ปี 2 ตอน ตามหาสุดยอดเกษตรกรประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรม ครบรอบ 4 ปี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์