วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าสักการะศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม (อาคาร1) ศาลพระภูมิ (อาคาร 3) และอนุสาวรีย์ อ.ทำนอง สิงคาลวนิช ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์