“การทำงานส่งเสริมการเกษตร ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน ทุกคนต้องทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย งานจึงจะสำเร็จอย่างมีคุณภาพ”

 

นายสำราญ สาราบรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวในงานสัมมนา Year End conference 2562
27 กันยายน 2562