วันที่ 23  มกราคม 2563 นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร