นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่