วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมรับพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร