ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ...

ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น ...