ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ...

เลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปีเลขานุการกรม

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 56 ปี โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ...

สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งานระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature/Digital Signature) ...