ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมสำนักงานเลขานุการกรม

ประชุมหารือข้อกฎหมายในกระบวนการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางคดี และการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมายในกระบวนการดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางคดี และการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ...

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2

ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2 ...

การประชุมเตรียมการงานกฐินพระราชทานประจำปี 2566

เลขานุการกรมพร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ...