กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อยอดงานส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เดินหน้าสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ ปี 2563 เพิ่มศักยภาพการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่อีกขั้น                 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรด้วยกันในท้องถิ่น และปรับตัวรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 2.8 ล้านเครื่อง                นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร […]

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ผ่านออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลฟ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน นำร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลฟ์ เรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทำงาน แต่ยึดเป้าหมายที่เกษตรกรเป็นหลักโดยเฉพาะ การเรียนรู้ […]

ผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  

การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่   หัวข้อ PR in digital world , Effective PR writing  […]